V Kongres Tłumaczy w Lublinie i spotkanie stowarzyszeń

kw. 16, 2019 | Aktualności - tłumacz

6-7 kwietnia odbył się piąty już Kongres Tłumaczy, organizowany przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy. Tym razem tematem kongresu były tłumaczenia techniczne, medyczne i naukowe. Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych było partnerem Kongresu

PSTK reprezentowała w Lublinie prezes Joanna Maria Spychała, która została poproszona o wygłoszenie prelekcji „Tłumaczenie ustne podczas odczytów, konferencji i sympozjów naukowych”. Słuchacze mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy tłumacza ustnego podczas konferencji naukowych, zwłaszcza medycznych. Poznali również strategie przygotowywania się tłumaczy do zleceń.

Prezentacja była też okazją do zwrócenia uwagi na istotne zasady etyki zawodowej: podejmowanie się tylko tych tłumaczeń, które jesteśmy w stanie profesjonalnie zrealizować, zasadę poufności, pracę w parach i inne standardy branżowe, których powinni przestrzegać tłumacze.

 

Spotkanie stowarzyszeń branżowych

Spotkania organizacji zrzeszających tłumaczy stały się już tradycją. W listopadzie 2017 r. zapoczątkowało je Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, rok później gospodarzem było PSTK. Tym razem na zaproszenie Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy spotkaliśmy się w Lublinie. Oprócz LST i PSTK, obecni byli również przedstawiciele STP, PT TEPiS i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego.

Spotkanie było okazją do poinformowania partnerskich organizacji o prowadzonych obecnie działaniach, ale również do zastanowienia się nad nowymi wspólnymi inicjatywami. Jeszcze nie zdradzamy wszystkich szczegółów – ale myślimy zarówno o wydarzeniach integrujących środowisko tłumaczy, jak i działaniach edukacyjnych kierowanych do studentów i osób stawiających pierwsze kroki w zawodzie.

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON