Przed ponad miesiącem Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej.

Poprosiliśmy o udostępnienie treści postanowienia w sprawie zażalenia, które nasza członkini – Magda Fitas-Dukaczewska – złożyła na decyzję prokuratury o jej zwolnieniu z tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu. Magda miała zeznawać jako świadek w prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. W tym charakterze miała zdawać relację z tłumaczonych przez siebie rozmów pomiędzy ówcześnie najważniejszymi urzędnikami polskimi i rosyjskimi.

Jak zapewne wiecie z mediów, to zażalenie zostało uwzględnione, a tajemnica tłumaczki zachowana. Chcieliśmy jednak poznać uzasadnienie sądu, aby móc przekazać je Wam. Wielu z nas na co dzień pracuje wszak dla administracji publicznej.

Część orzeczenia jest wyłączona z dostępu do informacji publicznej i pozostaje niejawna. Mimo to nie mamy wątpliwości, że dostępny nam (obszerny) fragment jest szalenie interesujący. Choć oczywiście ta decyzja ma zastosowanie tylko w tej konkretnej sprawie, to sądzimy, że tłumacze powinni zwrócić szczególną uwagę na logikę sądu w dwóch kluczowych kwestiach:

1) Sąd uznał tajemnicę za istotę zawodu tłumacza (sic!).

2) Sąd wziął pod uwagę stanowiska organizacji pozarządowych i zważył katastrofalne skutki, jakie zwolnienie Magdy z tajemnicy miałoby dla obrotu międzynarodowego RP, dyplomacji i polskich tłumaczy jako grupy zawodowej.

Cały tekst postanowienia z naszymi podkreśleniami jest już dostępny na naszej stronie www: Postanowienie SO w Warszawie z 25 września 2019r.