Dołącz do PSTK

Jak zostać członkiem PSTK

Jeśli chcesz przynależeć do jedynej w Polsce, nowoczesnej społeczności  zrzeszającej wyłącznie profesjonalnych i aktywnych zawodowo tłumaczy konferencyjnych i  razem z nimi zmieniać na lepsze rzeczywistość naszego rynku, uczyć się od siebie wzajemnie i wspierać, to trafiłeś w dobre miejsce. Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych rozpoczęło działalność w Warszawie w 2016 r.

W styczniu 2017 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie członków do stowarzyszenia. Poniżej dowiesz się więcej
o tym, jak przystąpić, jakie formalności spełnić i jakie korzyści niesie z sobą członkostwo w stowarzyszeniu.

Komisja Kwalifikacyjna zachęca również do zapoznania się z odpowiedziami na często zadawane pytania.

UWAGA! 

W początkowej fazie przyjmowania członków zachęcamy do indywidualnego kontaktu z Komisją Kwalifikacyjną.

Kandydat, który nie spełnia jeszcze wszystkich kryteriów, ma prawo przedstawić dodatkowe istotne informacje, np. referencje, informacje o przynależności do innych organizacji tłumaczy lub o akredytacji UE. Komisja Kwalifikacyjna może uwzględnić dodatkową dokumentację przy opiniowaniu kandydatury.

Do indywidualnego kontaktu szczególnie zachęcamy kandydatów z językami rzadkimi lub w niewielkim stopniu reprezentowanymi w PSTK, kandydatów spoza Warszawy i członków AIIC.

Adres Komisji Kwalifikacyjnej to: komkwal@pstk.org.pl

Dokumenty członkowskie:

Formularz członkowski (wersja doc albo pdf)

Kryteria przyjmowania członków

Lista członków i ich kombinacje językowe

Regulamin przyjmowania członków

Zobacz, jak wygląda proces przyjmowania członków na infografice

 

CZŁONKOSTWO W PSTK – PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. Dla kogo jest Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych?

PSTK zrzesza zawodowych tłumaczy konferencyjnych, a więc osoby zajmujące się tłumaczeniem konferencyjnym regularnie, nie okazjonalnie, niezależnie od kombinacji językowych i obywatelstwa. W związku z tym, iż jednym z celów stowarzyszenia jest działanie na rzecz rynku tłumaczeń konferencyjnych w Polsce, zależy nam na tym, by członkowie PSTK pracowali w zgodzie z przyjętymi przez nas zasadami i w pozytywny, etyczny sposób kształtowali rynek.

 1. Jak mogę zostać członkiem PSTK?

By zostać członkiem PSTK należy wypełnić wniosek (link do formularza w formacie docx oraz PDF), podając niezbędne w procesie rekrutacji dane osobowe i informacje na temat języków roboczych oraz przedstawiając informacje na temat dorobku zawodowego. Dodatkowo konieczne jest złożenie osobistej deklaracji dotyczącej przestrzegania ogólnych zasad pracy tłumaczy konferencyjnych oraz zebranie deklaracji od dwóch osób rekomendujących. PSTK zbiera powyższe informacje po to, by dowiedzieć się więcej o kandydacie i zweryfikować, czy spełnia kryteria przyjęcia do stowarzyszenia. Gwarantujemy, że nie wykorzystamy przekazanych danych do celów innych niż rekrutacja.

 1. Jakie wymogi muszę spełnić, by zostać członkiem PSTK?

Jeśli ubiegasz się o członkostwo w PSTK, musisz spełnić kryteria opisane w tym dokumencie.

Wymogi wobec kandydatów na członków PSTK obejmują m.in. kryterium doświadczenia (co najmniej 100 dniówek doświadczenia) oraz aktywności zawodowej (część deklarowanych dniówek musiała zostać przepracowana w ciągu ostatniego roku). Do celów wykazania doświadczenia jako dniówkę rozumiemy każde zlecenie z danego dnia, bez względu na to, ile de facto trwało. Niezbędne jest również zebranie deklaracji od dwóch osób rekomendujących. Dodatkowo kandydaci deklarują, że w pracy postępowali według zasad pracy tłumaczy konferencyjnych przyjętych przez PSTK oraz zobowiązują się do ich przestrzegania w przyszłości.

Wszystkie powyższe wymogi mają na celu m.in. zapewnienie, że jako grupa zawodowa stosujemy jednolite zasady etyczne i wspólnie aktywnie dbamy o rozwój rynku tłumaczeń konferencyjnych.

 1. Jakie są korzyści z członkostwa w PSTK?
 • Przynależność do prestiżowej grupy profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych,
 • możliwość zmieniania rzeczywistości, czyli wpływania na środowisko zawodowe i warunki uprawiania naszego zawodu poprzez angażowanie się w grupy robocze PSTK,
 • uznanie w oczach klientów (bo nie każdy tłumacz konferencyjny może należeć do PSTK),
 • wyróżnienie wśród konkurencji potwierdzające, że tłumaczenia konferencyjne to twoje główne, a nie okazjonalne zajęcie,
 • głos doradczy w negocjowaniu z klientami,
 • możliwość poznania innych tłumaczy konferencyjnych z całego kraju, zdobywania nowych zleceń i wymieniania się doświadczeniami,
 • korzystanie z naszych materiałów edukacyjnych i wizualnych,
 • udział w organizowanych przez nas szkoleniach,
 • networking w środowisku zawodowym,
 • wstęp na wydarzenia organizowane przez nas wyłącznie dla członków PSTK,
 • wymiana doświadczeń w gronie zawodowych tłumaczy konferencyjnych,
 • i wiele innych, które warto odkryć osobiście przez przynależność do PSTK!
 1. Jeszcze nie spełniam wymogów członkostwa w PSTK. Co mogę zrobić?

Jeśli pracujesz zgodnie z profesjonalnymi standardami pracy tłumaczy konferencyjnych, ale nie masz jeszcze wystarczającego doświadczenia albo rekomendacji, to zapraszamy na nasze wydarzenia otwarte. Bądź z nami w kontakcie, obserwuj naszą stronę i facebooka. Aktywność PSTK jest doskonałą okazją, by poznać innych tłumaczy. Może dzięki temu wpadnie Ci jakieś dodatkowe zlecenie albo znajdziesz osoby rekomendujące?

Jeśli jesteś młodym tłumaczem i dopiero poznajesz rynek, śledź działalność PSTK. Każdy nasz członek i członkini to doskonałe źródło wiedzy i wsparcia w pierwszych latach pracy, kiedy jeszcze nie pracujesz regularnie.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać naszych standardów jakości (praca w kabinie tylko w dwie osoby, rozliczanie na dniówki, ewentualnie półdniówki itp.) Tylko one gwarantują najwyższą jakość naszej pracy i ochronę rynku przed złą jakością i dumpingiem.

Aby zostać naszym członkiem, musisz przestrzegać standardów od co najmniej roku.

 1. Co się dzieje z informacjami, które udostępniam PSTK w ramach rekrutacji?

Prosimy Cię o wykaz przepracowanych dniówek, aby mieć pewność, że jesteś czynnym zawodowo tłumaczem / tłumaczką, dla którego przekład konferencyjny to jedna z wiodących gałęzi działalności. Nie musisz nam jednak udostępniać wrażliwych danych, nazw klientów czy konferencji! Wystarczy lista zleceń z ich ogólnym opisem i wskazaniem osoby, z którą pracowałeś/-aś.

Wszelkie dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby rekrutacji i pracy Stowarzyszenia. Znajdują się w bezpiecznych rękach.

 1. Od kogo mogę otrzymać rekomendacje?

O rekomendację możesz poprosić dowolnego członka PSTK, który pracuje w twojej kombinacji i który będzie miał pewność, że przestrzegasz standardów zawodowych PSTK.

Potrzebujesz rekomendacji od dwóch osób, z których każda pracowała z tobą przynajmniej podczas trzech zleceń.

–> Lista członków PSTK wraz z parami językowymi

 1. Jak rozumiemy dniówkę na potrzeby rekrutacji?

Jedna dniówka to każde zlecenie, które wykonałeś/-aś danego dnia zgodnie ze standardami zawodowymi tłumaczy konferencyjnych, bez względu na jego długość.

Jeśli danego dnia wykonałeś/-aś dwa różne zlecenia na dwóch różnych imprezach, zaliczymy to jako dwie dniówki.

 1. Ile wynosi składka członkowska i wpisowe?

Składka członkowska wynosi 400 zł rocznie. Wpisowe wynosi 100 zł i jest płatne jednorazowo przy rejestracji.

 

Śledź PSTK na Facebooku
Zajrzyj również na profil PSTK na Twitterze.