Przewodnik po tłumaczeniu konferencyjnym

Siostrzana organizacja branżowa, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego przygotowało krótki film odpowiadający na tytułowe pytanie.

Tłumacze języka migowego zasadniczo stykają się z podobnymi trudnościami co my. W przygotowanym przez stowarzyszenie spocie podane są podobne argumenty, których tłumacze konferencyjni używają w negocjacjach z klientami.

Zobacz

Warto obejrzeć tutaj i podawać dalej

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON