Pomoc dla autorów SIWZ

Ta publikacja przeznaczona jest dla osób, które przygotowują specyfikację istotnych warunków zamówienia przy przetargach na tłumaczenia ustne. 

Znajdziesz tu zwięzłą informację, jak uniknąć największych pułapek, o jakich dobrych praktykach pamiętać, i jak zadbać o to, żeby zapewnić sobie wykonanie zlecenia przez profesjonalnych tłumaczy ustnych.

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON