Dołącz do PSTK

Jeśli chcesz przynależeć do jedynej w Polsce społeczności zrzeszającej wyłącznie profesjonalnych i aktywnych zawodowo tłumaczy konferencyjnych, zmieniać na lepsze rzeczywistość naszego rynku, uczyć się od siebie wzajemnie i wspierać, to trafiłeś w dobre miejsce. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak zostać członkiem.
Komisja kwalifikacyjna zachęca również do zapoznania się z odpowiedziami na często zadawane pytania.

Członkostwo w PSTK – Pytania i odpowiedzi

1. Dla kogo jest Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych?

PSTK zrzesza zawodowych tłumaczy konferencyjnych, a więc osoby zajmujące się tłumaczeniem konferencyjnym regularnie, nie okazjonalnie, niezależnie od kombinacji językowych i obywatelstwa. W związku z tym, iż jednym z celów stowarzyszenia jest działanie na rzecz rynku tłumaczeń konferencyjnych w Polsce, zależy nam na tym, by członkowie PSTK pracowali w zgodzie z przyjętymi przez nas zasadami i w pozytywny, etyczny sposób kształtowali rynek.

2. Jak mogę zostać członkiem PSTK?

By zostać członkiem PSTK należy wypełnić wniosek (link do formularza w formacie docx oraz PDF), podając niezbędne w procesie rekrutacji dane osobowe i informacje na temat języków roboczych oraz przedstawiając informacje na temat dorobku zawodowego. Dodatkowo konieczne jest złożenie osobistej deklaracji dotyczącej przestrzegania ogólnych zasad pracy tłumaczy konferencyjnych oraz zebranie deklaracji od dwóch osób rekomendujących. PSTK zbiera powyższe informacje po to, by dowiedzieć się więcej o kandydacie i zweryfikować, czy spełnia kryteria przyjęcia do stowarzyszenia. Gwarantujemy, że nie wykorzystamy przekazanych danych do celów innych niż rekrutacja.

3. Jakie wymogi muszę spełnić, by zostać członkiem PSTK?

Jeśli ubiegasz się o członkostwo w PSTK, musisz spełnić kryteria opisane w tym dokumencie.

Wymogi wobec kandydatów na członków PSTK obejmują m.in. kryterium doświadczenia (co najmniej 100 dniówek doświadczenia) oraz aktywności zawodowej (część deklarowanych dniówek musiała zostać przepracowana w ciągu ostatniego roku). Do celów wykazania doświadczenia jako dniówkę rozumiemy każde zlecenie z danego dnia, bez względu na to, ile de facto trwało. Niezbędne jest również zebranie deklaracji od dwóch osób rekomendujących. Dodatkowo kandydaci deklarują, że w pracy postępowali według zasad pracy tłumaczy konferencyjnych przyjętych przez PSTK oraz zobowiązują się do ich przestrzegania w przyszłości.

Wszystkie powyższe wymogi mają na celu m.in. zapewnienie, że jako grupa zawodowa stosujemy jednolite zasady etyczne i wspólnie aktywnie dbamy o rozwój rynku tłumaczeń konferencyjnych.

4. Jakie są korzyści z członkostwa w PSTK?

  • przynależność do prestiżowej grupy profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych (członkostwo tylko na podstawie rekomendacji, udokumentowany dorobek)
  • Twoje nazwisko w naszej WYSZUKIWARCE, z której chętnie korzystają klienci
  • bezpośredni dostęp do klientów, biur i pośredników w ramach imprez TYLKO DLA CZŁONKÓW!
  • możliwość kształtowania rzeczywistości, czyli wpływania na środowisko zawodowe i warunki uprawiania naszego zawodu poprzez angażowanie się w działania prowadzone przez PSTK,
  • wyróżnienie wśród konkurencji, ponieważ potwierdza, że tłumaczenia konferencyjne to twoje główne, a nie okazjonalne zajęcie,
  • możliwość poznania innych tłumaczy konferencyjnych z całego kraju, zdobywania nowych zleceń i wymieniania się doświadczeniami,
  • korzystanie z naszych materiałów edukacyjnych i wizualnych oraz branżowych,
  • udział w organizowanych przez nas szkoleniach i wydarzeniach (również zamkniętych),
  • wymiana doświadczeń w gronie zawodowych tłumaczy konferencyjnych,
  • i wiele innych, które warto odkryć osobiście przez przynależność do PSTK.

5. Jeszcze nie spełniam wymogów członkostwa w PSTK. Co mogę zrobić?

Jeśli pracujesz zgodnie z profesjonalnymi standardami pracy tłumaczy konferencyjnych, ale nie masz jeszcze wystarczającego doświadczenia albo rekomendacji, to zapraszamy na nasze wydarzenia otwarte. Bądź z nami w kontakcie, obserwuj naszą stronę i Facebooka. Aktywność PSTK jest doskonałą okazją, by poznać innych tłumaczy. Może dzięki temu zdobędziesz dodatkowe zlecenie albo znajdziesz osoby rekomendujące?

Jeśli jesteś młodym tłumaczem i dopiero poznajesz rynek, śledź działalność PSTK. Każdy nasz członek i członkini to doskonałe źródło wiedzy i wsparcia w pierwszych latach pracy, kiedy jeszcze nie pracujesz regularnie.Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać naszych standardów jakości (praca w kabinie tylko w dwie osoby, rozliczanie na dniówki, ewentualnie półdniówki itp.) Tylko one gwarantują najwyższą jakość naszej pracy i ochronę rynku przed złą jakością i dumpingiem.

Aby zostać naszym członkiem, musisz przestrzegać standardów od co najmniej roku.

6. Co się dzieje z informacjami, które udostępniam PSTK w ramach rekrutacji?

Jeżeli w ramach rekrutacji, prosimy Cię o wykaz przepracowanych dniówek, robimy to tylko po to, aby mieć pewność, że jesteś czynnym zawodowo tłumaczem / tłumaczką, dla którego przekład konferencyjny to jedna z wiodących gałęzi działalności. Nie musisz nam jednak udostępniać wrażliwych danych, nazw klientów czy konferencji! Wystarczy lista zleceń z ich ogólnym opisem i wskazaniem osoby, z którą pracowałeś/-aś.

Wszelkie dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby rekrutacji i pracy Stowarzyszenia. Znajdują się w bezpiecznych rękach.

7. Od kogo mogę otrzymać rekomendacje?

O rekomendację możesz poprosić dowolnego członka PSTK, który pracuje w twojej kombinacji i który będzie miał pewność, że przestrzegasz standardów zawodowych PSTK.

Potrzebujesz rekomendacji od dwóch osób, z których każda pracowała z tobą przynajmniej podczas dwóch zleceń.

8. Jak rozumiemy dniówkę na potrzeby rekrutacji?

Jedna dniówka to każde zlecenie, które wykonałeś/-aś danego dnia zgodnie ze standardami zawodowymi tłumaczy konferencyjnych, bez względu na jego długość.

Jeśli danego dnia wykonałeś/-aś dwa różne zlecenia na dwóch różnych imprezach, zaliczymy to jako dwie dniówki.

9. Ile wynosi składka członkowska i wpisowe?

Składka członkowska wynosi 400 zł rocznie. Wpisowe wynosi 100 zł i jest płatne jednorazowo przy rejestracji.

10. Czy w procesie rekrutacji muszę podawać nazwy klientów?

Nie. Jeżeli Komisja Kwalifikacyjna prosi kandydata o przedstawienie dorobku (wykazu zleceń), oczekuje informacji o tematyce i charakterze tłumaczonych wydarzeń, aby zapoznać się z doświadczeniem kandydata. Nazwy klientów mogą stanowić dodatkową informację, ale nie są obowiązkowe..

11. Czy muszę przedstawić potwierdzenia wszystkich deklarowanych zleceń?

Komisja Kwalifikacyjna nie oczekuje dołączenia takiej dokumentacji. Nie prowadzi też szczegółowej weryfikacji przedstawionych danych, zakładając że kandydatki i kandydaci działają w dobrej wierze.

W celu zachowania wiarygodności stowarzyszenia Komisja zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji deklarowanych zleceń. Może poprosić kandydatkę lub kandydata o dokument potwierdzający wykonanie danego zlecenia (np. fakturę). W takim przypadku dokument można zanonimizować usuwając nazwę klienta czy inne informacje umożliwiające jego zidentyfikowanie, jak również kwotę wynagrodzenia.

12. Czy do dorobku wliczają się dniówki przepracowane dla instytucji UE?

Oczywiście. Tłumaczenia dla instytucji unijnych są traktowane tak samo jak wszystkie zlecenia realizowane zgodnie ze standardami zawodowymi tłumaczy konferencyjnych na wolnym rynku.

13. Czy limit 25 dniówek dla jednego klienta dotyczy instytucji UE?

Tak, z tym że poszczególne instytucje mogą być traktowane jako oddzielni klienci, tzn. możesz podać po 25 dniówek dla Parlamentu, Komisji i Trybunału. Jeżeli pracujesz przede wszystkim dla jednej z instytucji unijnych, zapraszamy do indywidualnego kontaktu z Komisją Kwalifikacyjną.

Celem wprowadzenia limitu dniówek dla jednego zleceniodawcy było zapewnienie, by do stowarzyszenia kandydowali przede wszystkim wolni strzelcy, nie zaś osoby pracujące w jednej firmie w ramach etatu.

14. Czy do dorobku wliczają się zlecenia wykonywane w sądach?

W dorobku zawodowym przedstawianym w formularzu kandydata mogą znaleźć się tylko te zlecenia, które zostały wykonane zgodnie ze standardami zawodowymi tłumaczy konferencyjnych. Tłumaczenia ustne wykonywane na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości takich jak sądy, policja, prokuratura oraz organów administracji publicznej i rozliczane po stawkach urzędowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. nie mogą zostać uwzględnione w formularzu, ponieważ są rozliczane na godziny, a nie dniówki czy półdniówki.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy usługę tłumacza opłaca inny podmiot, niezwiązany postanowieniami Rozporządzenia, np. w sądzie jedna ze stron. W takim przypadku, o ile zachowane zostały standardy zawodowe tłumaczy konferencyjnych, zlecenie takie można uwzględnić w formularzu.

15. Co dzieje się z informacjami podawanymi w formularzu członkowskim?

Dane w formularzu są wykorzystywane przez Komisję Kwalifikacyjną i Zarząd PSTK wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku i kontaktu z kandydatką lub kandydatem, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury ¬ do kontaktu z członkinią lub członkiem. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Jeżeli we wniosku o przyjęcie zaznaczyłaś/zaznaczyłeś zgodę na umieszczenie Twoich danych kontaktowych na stronie internetowej PSTK bądź też udzieliłaś/udzieliłeś takiej zgody później, dane, których dotyczy zgoda, mogą zostać tam opublikowane. Zgoda może w dowolnej chwili zostać wycofana.

16. Co zrobić, jeżeli nie mam wymaganego dorobku albo rekomendacji?

W takim przypadku warto skontaktować się z Komisją Kwalifikacyjną indywidualnie, ponieważ w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. rzadki język kandydata, Komisja może odstąpić od ścisłego stosowania kryteriów w zakresie posiadanego dorobku i rekomendacji. Komisja może również przy rozpatrywaniu kandydatury wziąć pod uwagę dodatkowe informacje i dokumentację dostarczoną przez kandydata, taką jak rekomendacje kolegów na podstawie relaya, rekomendacje „niepełne” (na podstawie mniej niż trzech wspólnie zrealizowanych zleceń), akredytację UE, członkostwo w innych organizacjach zawodowych tłumaczy konferencyjnych czy referencje klientów.

Jeżeli okaże się, że w Twoim przypadku Komisja Kwalifikacyjna nie może odstąpić od ścisłego zastosowania kryteriów, zapraszamy na nasze wydarzenia otwarte. Bądź z nami w kontakcie, obserwuj naszą stronę internetową i profil na Facebooku. Możesz też zaangażować sie w nasze przedsięwzięcia. Uczestnictwo w spotkaniach PSTK czy działalności stowarzyszenia to doskonała okazja, by poznać innych tłumaczy. Może dzięki temu zyskasz dodatkowe zlecenia albo znajdziesz osoby rekomendujące?

17. Jak szczegółowo należy opisać dorobek?

Jeżeli Komisja Kwalifikacyjna prosi kandydata o przedstawienie dorobku, wówczas w formularzu należy podać charakter i tematykę tłumaczonych wydarzeń oraz liczbę dniówek. Można również podać nazwę klienta, dla którego tłumaczenie zostało wykonane, nie ma jednak takiego obowiązku. Zdarza się na przykład, że klienci nie życzą sobie ujawniania swojej tożsamości. PSTK szanuje tego typu ograniczenia i w żadnym wypadku nie będzie oczekiwać od kandydatek lub kandydatów naruszania zobowiązań w tym zakresie.

Jeżeli pracujesz dla danego klienta częściej, nie musisz wypisać każdej dniówki w oddzielnej pozycji, możesz je potraktować zbiorczo. Możesz też zbiorczo ująć np. wydarzenia cykliczne. Pamiętaj jednak, że maksymalna liczba dniówek dla jednego klienta, jaką można uwzględnić w formularzu, wynosi 25.

18. Czy wniosek o przyjęcie do PSTK musi zostać przesłany pocztą?

Wystarczające jest przesłanie skanu poprawnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku pocztą elektroniczną na adres Komisji Kwalifikacyjnej (komkwal@pstk.org.pl). Alternatywnie można dostarczyć wniosek w formie papierowej, np. pocztą, kurierem lub osobiście.

19. Czy rekomendacje mogę przekazać w innej formie niż na formularzu wniosku?

Tak, akceptujemy również rekomendacje nieujęte formularzem, przesłane pocztą elektroniczną na adres Komisji Kwalifikacyjnej (komkwal@pstk.org.pl) w postaci podpisanego skanu bądź w treści maila. Istotne jest jednak, by rekomendacja zawierała treść podaną w formularzu, tzn. potwierdzenie wykonanej wspólnie z kandydatką lub kandydatem wymaganej liczby zleceń (co najmniej dwa) oraz przestrzegania przez kandydatkę lub kandydata profesjonalnych zasad wykonywania tłumaczeń konferencyjnych. Ważne też, by osoba rekomendująca przed przesłaniem rekomendacji zapoznała się z treścią składanego przez kandydata wniosku.

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON