Zaktualizowane zasady wykonywania tłumaczeń

Kierując się sugestiami naszych członków i sympatyków, zaktualizowaliśmy “Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń ustnych”, żeby zawierały wszystkie szczegóły istotne dla pracy tłumacza.

Nowa wersja dokumentu dostępna jest tu (link).