Zebranie założycielskie PSTK

W Tłusty Czwartek, 4 lutego o 18:36 – po bez mała roku starań – przyjęto w Warszawie uchwałę w sprawie powołania Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK)!
Siedemnastoosobowe grono członków założycieli obradowało i wnosiło poprawki do projektu statutu do późnego wieczora. Uchwały w sprawie powołania “Pestki” i przyjęcia jej statutu przyjęto jednogłośnie.
Poza koniecznym do załatwienia formalności komitetem założycielskim powołano również wszystkie przyszłe władze Stowarzyszenia: Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz – kluczową dla organizacji branżowej – Komisję Kwalifikacyjną.
Prezesem Zarządu wybrano Joannę Marię Spychałę, tłumaczkę konferencyjną z Poznania. Do zarządu weszli także Diana Jankowiak, Barbara Maciąg, Aleksander Szojda i Przemysław Wnuk.
Komisję Rewizyjną tworzyć będą Anna Kijak, Weronika Mincer i Łukasz Szubiński, zaś Komisję Kwalifikacyjną – Anna Chwedczuk-Szulc, Leszek Król, Danuta Przepiórkowska i Krzysztof Zabrzeski.
Do grona członków założycieli weszli również Renata Jachimek, Krystyna Kopczyńska, Magdalena Macińska, Bogumiła Piętak i Katarzyna Stachowiak.
W nadchodzącym tygodniu komitet założycielski rozpocznie dopełnianie formalności związanych z zarejestrowaniem PSTK w Krajowym Rejestrze Sądowym.
A kiedy to się powiedzie, zostaniemy pierwszym tego rodzaju stowarzyszeniem w Polsce: nasz cel to silna reprezentacja zawodu tłumacza konferencyjnego, zgodnie z najlepszymi praktykami AIIC, VKD (Niemcy) czy AIC (Hiszpania).
Do czasu oficjalnej rejestracji zamierzamy wypracować jasne kryteria członkostwa, tak aby po niej móc rozpocząć przyjmowanie nowych członków.
W tym celu, już niedługo, odbędzie się pierwsze – po założycielskim – otwarte zebranie w Warszawie. Szczegóły wkrótce.
A tymczasem – wszystkie koleżanki i wszystkich kolegów po fachu zapraszamy do śledzenia “pestkowych” wieści!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *