18 stycznia 2020 r. odbyło się Walne Zebranie, na którym członkowie stowarzyszenia wybrali nowe władze: Zarząd, Komisję Kwalifikacyjną oraz Komisję Rewizyjną. Władze w nowym składzie będą pracować w kadencji 2020-2022.

Zmienił się nie tylko skład, ale i liczebność poszczególnych organów – po raz pierwszy w historii PSTK Zarząd będzie pracował w zmniejszonym, a Komisja Kwalifikacyjna w powiększonym składzie. Liczebność Komisji Rewizyjnej pozostaje bez zmian.

Odnosząc się do propozycji Komisji Kwalifikacyjnej sformułowanej po czterech latach doświadczeń, Walne Zebranie w głosowaniu wypowiedziało się za przyjęciem ułatwień w procedurze przystępowania do stowarzyszenia. Szczegóły już niedługo pojawią się na stronie.

Ze względu na niedostępność oficjalnego sprawozdania finansowego, postanowiono, że w późniejszym terminie odbędzie się zebranie nadzwyczajne, w celu przyjęcia sprawozdania.

Przedstawiamy pełen skład nowych władz w kadencji 2020-2022:

Prezes: Agnieszka Nowińska

Zarząd:
Natalia Charitonow
Wojciech Rynduch-Walecki
Olga Skorupka
Łukasz Szubiński

Komisja Rewizyjna:
Diana Jankowiak,
Piotr Krasnowolski,
Barbara Maciąg,
Michał Skoczyński,
Piotr Szmeja

Komisja Kwalifikacyjna:
Marta Brudny
Anna Chwedczuk-Szulc
Magda Fitas-Dukaczewska
Andrzej Michalik
Danuta Przepiórkowska
Joanna Spychała
Katarzyna Stachowiak-Szymczak

Gratulujemy!