W sobotę 16 marca w Międzynarodowym Centrum Kultury przy krakowskim Rynku Głównym odbyło się doroczne Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych.

Główną część stanowiło sprawozdanie zarządu z licznych projektów realizowanych w ramach PSTK w ostatnim roku. Były to np. nowa strona internetowa, śniadanie biznesowe dla branży eventowej, szkolenie dla NATO, szkolenie dla tłumaczy z negocjacji, szkolenie z emisji głosu realizowane wspólnie z AIIC, spływ kajakowy, publikacje dla tłumaczy i klientów.

PSTK reagowało też na niepokojące zjawiska występujące na rynku, takie jak podjęta przez prokuraturę próba przesłuchania Magdy Fitas-Dukaczewskiej w zakresie zagadnień objętych tajemnicą zawodową czy kontrowersyjny „Projekt tłumacz” zaproponowany przez UAM w Poznaniu.

Sprawozdanie złożyła też Komisja Kwalifikacyjna, która w minionym roku pozytywne zaopiniowała 7 nowych kandydatur oraz pracowała nad optymalizacją procesu rekrutacyjnego, a także Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe.

Walne Zgromadzenie przegłosowało zmianę w Ogólnych zasadach wykonywania tłumaczeń ustnych dotyczącą przerw (aktualna wersja znajduje się tu: Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń ustnych).

Członkowie rozmawiali też o bieżących projektach i najważniejszych inicjatywach na nadchodzący rok.

Po zebraniu odbył się tradycyjny after, otwarty nie tylko dla członków PSTK.

Serdecznie dziękujemy krakowskim członkiniom i członkom PSTK za gościnność, twórczą atmosferę i fantastyczne przygotowanie zebrania!