My, tłumacze konferencyjni,

w czasie pandemii koronawirusa obserwujemy załamanie dotychczasowych zasad działania gospodarki i kształtowania relacji międzyludzkich;

rozumiemy, że tempora mutantur et nos mutamur in illis (czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi);

doceniamy, że elastyczność, zdolność adaptacji, odporność to podstawowe cechy profesjonalnego tłumacza konferencyjnego.

Dlatego
w odpowiedzi na potrzebę artykułowaną przez branżę i rynek

przedstawiamy Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych w sprawie tłumaczenia zdalnego w czasie pandemii COVID-19, przygotowane w najlepszej wierze i według stanu wiedzy i rozwoju rynku na dzień jej wydania, dla utrzymania najwyższych standardów zapewniających bezpieczeństwo, ciągłość i skuteczność świadczenia usług tłumaczenia konferencyjnego, czego najlepszymi gwarantami są członkinie i członkowie PSTK – profesjonalni tłumacze konferencyjni.

Dziękujemy wszystkim, którzy pośrednio i bezpośrednio przyczynili się do jego powstania.

Zaczynamy, bo „za rok będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisiaj”.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON