Wielojęzyczność i prawo do korzystania z własnego języka zapisane są w Traktatach. Tłumacze ustni gwarantują wielojęzyczność Unii i są niezbędni dla ciągłości pracy instytucji europejskich. Jednak w dobie kryzysu pozostawieni są prze UE samym sobie.

Wielu tłumaczy akredytowanych przez UE (w tym także członkowie PSTK!) pracuje głównie lub wyłącznie dla instytucji unijnych. Płacą podatki bezpośrednio do budżetu UE. W związku z tym nie mogą uzyskać pomocy z żadnego z krajowych systemów wsparcia gospodarki uruchomionych przez państwa członkowskie. Tymczasem ograniczenia związane z pandemią COVID-19 uderzyły w nich bardzo dotkliwie – niemal z dnia na dzień stracili swoje źródło utrzymania.

Od początku pandemii COVID0-19 politycy europejscy odmieniają słowo „solidarność” przez wszystkie przypadki (patrz video). Solidarności tej instytucje europejskie odmawiają jednak pracującym dla nich tłumaczom konferencyjnym.

Póki co Unia Europejska nie zaproponowała tłumaczom żadnej realnej formy wsparcia.

Wspieramy delegację tłumaczy prowadzącą rozmowy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Wzywamy polityków Unii Europejskiej do solidarności, którą sami głoszą.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych

#practisewhateupreach

https://www.euaid4interpreters.eu/index.html

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON