PSTK interweniuje w przetargach

utworzone przez | maj 4, 2017 | Aktualności - tłumacz

W ostatnich tygodniach natrafiliśmy na dwa przetargi, których warunki według nas mogą prowadzić do nieprawidłowości przy zatrudnianiu i wynagradzaniu tłumaczy ustnych.

piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłosiliśmy uwagi na temat sformułowanego w SIWZ sposobu rozliczenia tłumaczeń konsekutywnych: dokument mówi o “100 godzinach”. Wskazaliśmy, że tłumacze ustni rozliczają się w trybie dziennym, a nie godzinowym. Skorzystaliśmy też z okazji, by podnieść kwestię posługiwania się przez oferentów nazwiskami doświadczonych i profesjonalnych tłumaczy, którym następnie nie powierza się wykonania zlecenia — m.in. ze względu na to, że nie pracują oni w oparciu o rozliczenie godzinowe.

Do Urzędu do Spraw Cudzoziemców przesłaliśmy wniosek o zmianę SIWZ w trwającym przetargu nieograniczonym na wykonywanie tłumaczeń, w tym tłumaczeń ustnych. W załączniku nr 1 do SIWZ czytamy m.in.:
“1.2. Minimalny czas pracy tłumacza wynosi 1 godzinę. (…) Przerwy trwającej dłużej niż 30 minut nie wlicza się do czasu pracy tłumacza.
(…)
1.4. Maksymalny czas oczekiwania na rozpoczęcie tłumaczenia wynosi 1 godz. Po upływie 1 godz. oczekiwania na tłumaczenie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania zlecenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.”

Jak poprzednio, nasz wniosek postuluje zmianę sposobu rozliczania tłumaczeń ustnych, a także uzasadnia konieczność wypłaty wynagrodzenia tłumaczowi, który stawił się na miejscu zlecenia — choćby nie doszło do wykonania przekładu.

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON