PSTK reaguje

„Projekt tłumacz” to inicjatywa Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która w ostatnich dniach wywołała oburzenie w branży tłumaczeniowej. Jak podkreśliliśmy w piśmie wysłanym 18.01.2018 do Prof. UAM dr hab. Aldony Sopaty, Dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powodem ostrych reakcji tłumaczy jest zaniepokojenie, iż Projekt Tłumacz „pod pozorem wolontariatu skrywa nienadzorowaną, stresującą i pozbawioną wynagrodzenia pracę na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości w charakterze tłumacza ustnego”.

Stanowisko PSTK odnośnie kontrowersyjnego „Projektu tłumacz” zostało przesłane wszystkim zainteresowanym oraz mediom – pismo otrzymały też redakcje Głosu Wielkopolski oraz Gazety Wyborczej Poznań.

Wolontariat nie równa się nienadzorowanej pracy za darmo

Jak podkreśliliśmy w piśmie w reakcji na „Projekt tłumacz” wolontariat musi być organizowany na zdrowych zasadach: „Nie ma przy tym zastosowania ewentualny argument o okazji do nauki i zdobycia
doświadczenia przez studentów. Nauka i doskonalenie umiejętności wymaga bowiem informacji zwrotnej i korekt ze strony nauczyciela bądź wykładowcy, o czym w informacji o projekcie nie ma ani słowa. Budzi to tym większe wątpliwości wobec prawdziwych intencji organizatora, a zwłaszcza policji jako odbiorcy usługi tłumaczenia. Tym bardziej,
że treść ogłoszenia zakłada całkowitą dyspozycyjność podczas „zmiany” trwającej łącznie 48 godzin, a także wydłużony okres obowiązywania umów o wolontariat”.

Z treścią pisma można zapoznać się tutaj.