Pomoc dla autorów SIWZ

Pomoc dla autorów SIWZ Ta publikacja przeznaczona jest dla osób, które przygotowują specyfikację istotnych warunków zamówienia przy przetargach na tłumaczenia ustne.  Znajdziesz tu zwięzłą informację, jak uniknąć największych pułapek, o jakich dobrych praktykach...