Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

Dokument ten stanowi swego rodzaju kodeks etyczny tłumaczy ustnych, ponieważ pokazuje stosowane przez profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych standardy.

W „Ogólnych zasadach wykonywania tłumaczeń ustnych” znajdziesz rekomendacje PSTK w zakresie sposobów rozliczeń, warunków i czasu pracy czy np. standardy podczas zleceń wyjazdowych.

„Zasady” przydają się zwłaszcza w negocjacjach z klientami bezpośrednimi i biurami tłumaczeń. Zachęcamy do powoływania się na standardy opisane w dokumencie w rozmowach z klientami oraz do ich stosowania – byśmy wszyscy wspólnie dbali o rynek, na którym pracujemy.

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON