Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK) to jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca wyłącznie tłumaczy konferencyjnych. Do naszych statutowych celów należą m.in. podejmowanie działań na rzecz ogółu zawodowych tłumaczy konferencyjnych oraz promowanie standardów i najlepszych praktyk (par. 9 statutu PSTK).

W nawiązaniu do niedawnych doniesień medialnych w związku z wzywaniem tłumaczy przez prokuraturę w charakterze świadków tłumaczonych przez nich spotkań, jak również w kontekście oświadczenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych AIIC opublikowanego 19 grudnia 2018 r., Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK) pragnie podkreślić, że poufność i obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej stanowią fundamentalne wartości w pracy tłumaczy ustnych na całym świecie.

Wartości te znalazły odzwierciedlenie w Kodeksie Etycznym AIIC (art. 2a: „Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do zachowania ścisłej tajemnicy w stosunku do wszystkich osób i informacji poznanych w toku wykonywania zawodu podczas wszelkich spotkań o charakterze zamkniętym”), Karcie Tłumacza Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (punkt I.4: „Tłumacza obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej”), i wreszcie w Ogólnych zasadach wykonywania tłumaczeń ustnych PSTK (punkt I.2: „Tłumacz jest zobowiązany do zachowania ścisłej tajemnicy zawodowej”).

Tłumacz ustny związany jest tajemnicą, którą można porównać np. do tajemnicy lekarskiej bądź adwokackiej. Stawianie go przed koniecznością ujawnienia treści tłumaczonych spotkań narusza zasadę zaufania. Tylko przy zachowaniu pełnej dyskrecji rozmówcy mogą komunikować się swobodnie w obecności tłumacza.

Poszanowanie tajemnicy zawodowej tłumaczy ustnych istotne jest nie tylko dla naszej grupy zawodowej, ale zwłaszcza dla obywateli i władz państwowych, korzystających z usług zawodowych tłumaczy ustnych.

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON