Polityka prywatności strony PSTK

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Ta strona zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies związanych z korzystaniem ze strony internetowej www.pstk.org.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Nasza strona może wykorzystywać pliki cookies konieczne do prawidłowego działania strony oraz inne dane niezbędne do świadczenia usług przez PSTK. Korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie plików cookies.

Jeśli masz pytania dotyczące swoich danych, chcesz je poprawić lub poprosić o usunięcie, napisz na adres: kontakt@pstk.org.pl

ZASADY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Administrator danych i zasady ogólne przetwarzania

 

  1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowejpstk.org.pl jest Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK) z siedzibą przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa; numer KRS: 0000626849 Adres e-mail: kontakt@pstk.org.pl.
  2. Dane osobowe podawane przez Użytkownika podczas zapisywania się na newsletter lub zapisywania się na szkolenia organizowane przez PSTK są traktowane jako poufne i nie są udostępniane nieuprawnionym osobom trzecim.
  3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzane są: (a) zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, (b) zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa danych PSTK, (c) w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług przez PSTK na rzecz Użytkownika oraz prawidłowego funkcjonowania strony (zob. pkt 4 poniżej).
  4. Za pośrednictwem strony internetowej pstk.org.pl mogą być zbierane następujące rodzaje danych: pliki cookie, konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony; imię i nazwisko wraz z adresem e-mailem, podane przez Użytkownika przy zapisaniu się na newsletter; imię i nazwisko oraz dane firmy, podane przez Użytkownika przy zapisaniu się na szkolenie organizowane przez PSTK i konieczne do zapisania Użytkownika na szkolenie oraz do poprawnego wystawienia faktury za uczestnictwo w szkoleniu; dane kontaktowe członków PSTK podane po zalogowaniu do części dla członków, które Użytkownik będący członkiem dobrowolnie
  5. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest: wysyłka newslettera zgodnie z życzeniem użytkownika, zapisy na szkolenia i spotkania organizowane przez PSTK, poprawne wystawianie rachunków lub faktur za powyższe szkolenia.
  6. Do wysyłki newslettera korzystamy z platformy MailChimp, która posiada odpowiednie zabezpieczenia chroniące dane Użytkownika.

 

PRAWO DO USUNIĘCIA LUB MODYFIKACJI DANYCH, SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich modyfikacji lub usunięcia. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, musi zgłosić takie życzenie na adres: kontakt@pstk.org.pl.
  2. Jeśli Użytkownik uzna, że jego lub jej dane są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami, ma prawo odwołać się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON