O PSTK

Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą wyłącznie tłumaczy konferencyjnych (pracujących tylko ustnie, nie pisemnie). Naszym celem jest wspieranie profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych, budowanie świadomości na temat tego, czym jest zawód tłumacza konferencyjnego oraz jakie są standardy jego wykonywania.

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zna języki obce, w związku z czym często pojawia się mylne przekonanie, że to wystarczy, aby być tłumaczem ustnym. Tymczasem dla tłumaczy konferencyjnych język jest tylko narzędziem – niczym ręce dla pianisty. Oprócz tego potrzeba szeregu innych umiejętności i długiej nauki i praktyki, aby dobrze tłumaczyć ustnie.

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych powstało, by dbać o profesjonalne standardy tłumaczenia, wspierać tłumaczy w nieustannym doskonaleniu umiejętności oraz doradzać potencjalnym klientom, jak znaleźć dobrego tłumacza.

Stowarzyszenie będzie prowadzić działania w następujących obszarach:

  • będziemy monitorować przetargi i zapytania ofertowe, aby reagować na wszystkie nieprawidłowości w warunkach zamówienia (np. zapisy o wykonywaniu tłumaczenia kabinowego w pojedynkę czy rozliczeniach niezgodnych ze standardami pracy TK); Będziemy także edukować instytucje, jak napisać przetarg, aby dobrze wybrać tłumacza konferencyjnego;
  • będziemy współpracować z biurami tłumaczeń, aby razem edukować klientów, jakie kwalifikacje powinien posiadać tłumacz konferencyjny i czym kierować się, szukając tłumacza na szkolenie, kongres czy prezentację;
  • będziemy organizować szkolenia dla tłumaczy konferencyjnych z różnych dziedzin przydatnych na co dzień w pracy (np. szkolenia z negocjacji czy spotkania odświeżające techniki notacji i tłumaczenia w kabinie, warsztaty tematyczne);
  • będziemy angażować studentów w działania organizacji i prowadzić działania edukacyjne dla adeptów naszego zawodu.