Język polski w Parlamencie Europejskim – list otwarty

maj 10, 2019 | Aktualności - klient

Z okazji zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego PSTK wystosowało list otwarty do kandydatów, zachęcający przyszłych europosłów do posługiwania się polszczyzną podczas obrad.

Wszystkie komitety wyborcze do Parlamentu Europejskiego oraz najważniejsze polskie redakcje otrzymały dziś list otwarty PSTK. Tym listem chcemy zainicjować debatę nad rolą polszczyzny w międzynarodowym życiu politycznym. Z definicji wielokulturowe i wielojęzyczne forum Parlamentu Europejskiego to znakomite miejsce, żeby zaprezentować swój język. Dlatego zachęcamy do posługiwania się polszczyzną w Brukseli i Strasbourgu.

List otwarty Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych do komitetów wyborczych oraz kandydatów i kandydatek na posłów i posłanki Parlamentu Europejskiego

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych piszemy do Państwa, kandydatów i kandydatek do izby złożonej z przedstawicieli społeczeństw i kultur państw członkowskich Unii Europejskiej, aby zwrócić Państwa uwagę na szczególną rolę języka rodzimego w obradach i dyskusjach gremiów unijnych.

W wielu państwach UE istnieje spójna polityka promowania języka i kultury narodowej. Posłowie i posłanki oraz urzędnicy i urzędniczki z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch czy Grecji wypowiadają się publicznie prawie wyłącznie w swojej mowie ojczystej. Warto, aby także polszczyzna częściej rozbrzmiewała na unijnych spotkaniach.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o poświęcenie uwagi promocji naszej kultury i języka w toku kampanii wyborczej. Także poprzez język można bowiem budować pozycję kraju i jego przedstawicieli. Wypowiadanie się na forum w języku ojczystym zachęca pozostałych uczestników dyskusji do większego skupienia na treści wypowiedzi, która jest tłumaczona.

Tłumacze pracujący dla instytucji unijnych, a wielu z nich należy do naszego grona, przechodzą trudne, wielostopniowe egzaminy, by móc tłumaczyć polityków, posłów i urzędników europejskich. Ich umiejętności są także stale weryfikowane podczas pracy w kabinie.

Oddając się w ich ręce, a w zasadzie zapożyczając ich głos, mogą się Państwo czuć bezpiecznie. To specjaliści od komunikacji, lingwiści biegli w językach obcych, szkoleni w zakresie emisji głosu, intonacji i przemówień publicznych, pasjonaci kultur i języków, z którymi pracują.

Rozumiemy, że czasami trudno jest zawierzyć swoje przesłanie obcym osobom, siedzącym za szkłem w tyle sali. Pragniemy jednakże zaapelować o zaufanie teraz i w przyszłości. Pamiętajmy: w języku ojczystym mówimy to, co chcemy, a w języku obcym to, co umiemy.

Pamiętał o tym Andrzej Wajda na rozdaniu Oskarów, gdy wypowiedział historyczne już słowa: „Będę mówił po polsku”. Chcielibyśmy, żeby ta fraza padała częściej w instytucjach Unii Europejskiej.

Pozostajemy do dyspozycji, gdyby życzyli sobie Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat naszego zawodu, zorganizować spotkanie zapoznawcze lub szkolenie z metod skutecznego przemawiania w sytuacji tłumaczenia symultanicznego.

 

 

Z poważaniem,

Zarząd PSTK

Pobierz list otwarty (PDF).

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON