Aktualności

Spotkanie w lutym

27 lutego 2016 r. spotkaliśmy się w Warszawie ze wszystkim tłumaczami zainteresowanymi powstającą właśnie PeSTKą. Było nas ponad 50 osób. Na spotkaniu rozmawialiśmy o tym, jakie powinny być kryteria członkostwa i o tym, jakie są oczekiwania tłumaczeniowego cechu wobec przyszłej działalności Stowarzyszenia. Dyskutowaliśmy o tym, kto to jest tłumacz konferencyjny i jakie wymagania powinni spełniać przyszli członkowie oraz czy warto powołać instytucję tzw. członka honorowego. Wspólnie stworzyliśmy długą listę tego, co można zrobić na rzecz naszego zawodu i środowiska, a potem licznie udaliśmy się na równie konstruktywny i przyjemny afterek! Bardzo dziękujemy za przybycie osobom spoza Warszawy (za dodatkowy trud) i doceniamy wszystkie – liczne – głosy deklarujące chęć pomocy i aktywnego udziału w naszych pracach. Więcej szczegółów w protokole ze spotkania.

 

Zebranie założycielskie PSTK

W Tłusty Czwartek, 4 lutego o 18:36 – po bez mała roku starań – przyjęto w Warszawie uchwałę w sprawie powołania Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK)!
Siedemnastoosobowe grono członków założycieli obradowało i wnosiło poprawki do projektu statutu do późnego wieczora. Uchwały w sprawie powołania “Pestki” i przyjęcia jej statutu przyjęto jednogłośnie.
Poza koniecznym do załatwienia formalności komitetem założycielskim powołano również wszystkie przyszłe władze Stowarzyszenia: Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz – kluczową dla organizacji branżowej – Komisję Kwalifikacyjną.
Prezesem Zarządu wybrano Joannę Marię Spychałę, tłumaczkę konferencyjną z Poznania. Do zarządu weszli także Diana Jankowiak, Barbara Maciąg, Aleksander Szojda i Przemysław Wnuk.
Komisję Rewizyjną tworzyć będą Anna Kijak, Weronika Mincer i Łukasz Szubiński, zaś Komisję Kwalifikacyjną – Anna Chwedczuk-Szulc, Leszek Król, Danuta Przepiórkowska i Krzysztof Zabrzeski.
Do grona członków założycieli weszli również Renata Jachimek, Krystyna Kopczyńska, Magdalena Macińska, Bogumiła Piętak i Katarzyna Stachowiak.
W nadchodzącym tygodniu komitet założycielski rozpocznie dopełnianie formalności związanych z zarejestrowaniem PSTK w Krajowym Rejestrze Sądowym.
A kiedy to się powiedzie, zostaniemy pierwszym tego rodzaju stowarzyszeniem w Polsce: nasz cel to silna reprezentacja zawodu tłumacza konferencyjnego, zgodnie z najlepszymi praktykami AIIC, VKD (Niemcy) czy AIC (Hiszpania).
Do czasu oficjalnej rejestracji zamierzamy wypracować jasne kryteria członkostwa, tak aby po niej móc rozpocząć przyjmowanie nowych członków.
W tym celu, już niedługo, odbędzie się pierwsze – po założycielskim – otwarte zebranie w Warszawie. Szczegóły wkrótce.
A tymczasem – wszystkie koleżanki i wszystkich kolegów po fachu zapraszamy do śledzenia “pestkowych” wieści!