Aktualności

“Projekt tłumacz” – reakcja PSTK na kontrowersyjny projekt UAM

PSTK reaguje

“Projekt tłumacz” to inicjatywa Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która w ostatnich dniach wywołała oburzenie w branży tłumaczeniowej. Jak podkreśliliśmy w piśmie wysłanym 18.01.2018 do Prof. UAM dr hab. Aldony Sopaty, Dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powodem ostrych reakcji tłumaczy jest zaniepokojenie, iż Projekt Tłumacz “pod pozorem wolontariatu skrywa nienadzorowaną, stresującą i pozbawioną wynagrodzenia pracę na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości w charakterze tłumacza ustnego”.

Stanowisko PSTK odnośnie kontrowersyjnego “Projektu tłumacz” zostało przesłane wszystkim zainteresowanym oraz mediom – pismo otrzymały też redakcje Głosu Wielkopolski oraz Gazety Wyborczej Poznań.

Wolontariat nie równa się nienadzorowanej pracy za darmo

Jak podkreśliliśmy w piśmie w reakcji na “Projekt tłumacz” wolontariat musi być organizowany na zdrowych zasadach: “Nie ma przy tym zastosowania ewentualny argument o okazji do nauki i zdobycia
doświadczenia przez studentów. Nauka i doskonalenie umiejętności wymaga bowiem informacji zwrotnej i korekt ze strony nauczyciela bądź wykładowcy, o czym w informacji o projekcie nie ma ani słowa. Budzi to tym większe wątpliwości wobec prawdziwych intencji organizatora, a zwłaszcza policji jako odbiorcy usługi tłumaczenia. Tym bardziej,
że treść ogłoszenia zakłada całkowitą dyspozycyjność podczas „zmiany” trwającej łącznie 48 godzin, a także wydłużony okres obowiązywania umów o wolontariat”.

Z treścią pisma można zapoznać się klikając w link.

Pobierz pismo PSTK w sprawie “Projektu tłumacz”.

 

 

Walne i afterek

Wszystkie członkinie i wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy dn. 9 grudnia na 17:00 na ul. Żurawią 6/12, lok. 766 (7 p.) na ostatnie w tym roku Walne Zebranie.

Przyjaciół “Pestki” zapraszamy zaś na 19:00 do “Uprzejmie Donoszę” przy ul. Chmielnej 7/9 na przedświąteczne, końcoworoczne i niezobowiązujace spotkanie otwarte tłumaczy konferencyjnych. Wciąż można wpisywać się na listę obecności: https://doodle.com/poll/6qaagxxu9pt3f4wf

Do zobaczenia

Przewodnik dla klienta

Przedstawiamy Wam nasze najnowsze dokonanie – przewodnik dla klienta.

Zawiera on w pigułce najważniejsze informacje o tym, kim są tłumacze konferencyjni, na czym polega ich praca i na co zwrócić uwagę, kiedy chcemy zamówić tłumaczenie na wydarzenie. Mamy nadzieję, że tłumaczom i biurom tłumaczeń pomoże zwiększać świadomość rynku na temat specyfiki pracy tłumacza, a klientom pomoże rozwiać wątpliwości i uniknąć pułapek, jakie czyhają na osoby, które wcześniej nie miały doświadczenia w pracy z tłumaczem.

Nad przewodnikiem pracował zespół w składzie: Diana Jankowiak, Leszek Król, Barbara Maciąg (która jednocześnie koordynowała projekt), Weronika Mincer oraz Krzysztof Zabrzeski. Składem i opracowaniem graficznym publikacji zajął się SHABLON. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ich wysiłek, który pozwolił przygotować funkcjonalny “Przewodnik” w zgodzie z pierwotnymi założeniami, ale i na czas – zależało nam, by jego premiera odbyła się w Międzynarodowym Dniu Tłumacza i udało się.

Zachęcamy do lektury i podawania dalej. Przewodnik jest też dostępny w ograniczonej ilości w wersji drukowanej – zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

Pobierz PSTK Przewodnik dla klienta

 

Profesjonalni tłumacze pracują w parach – infografika “Dlaczego dwóch tłumaczy”

Dlaczego dwóch tłumaczy

W rozmowach z klientami dobrze czasem posłużyć się gotową publikacją, która potwierdza stosowane przez nas zasady pracy. W infografice opracowanej przez Annę Chwedczuk-Szulc oraz Weronikę Mincer, członkinie PSTK (zasiadające również odpowiednio w Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji Rewizyjnej) pokazujemy kilka celnych argumentów w dyskusji na temat minimalnych warunków pracy tłumaczy w kabinie.

Dlaczego dwóch tłumaczy - infografika opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych

Argumenty w rozmowie z klientem

Infografika porusza kilka kluczowych aspektów, które warto stosować jako argumenty w rozmowie z klientem, który opornie podchodzi do pracy w parze, np. podczas krótkiego zlecenia.

Po pierwsze tłumaczenie symultaniczne to zajęcie niezwykle obciążające mózg. Z badań i praktyki wynika jasno, że nie da się utrzymać jakości przy długiej, samodzielnej pracy w kabinie.

Po drugie na niemal każdym wydarzeniu zdarzają się sytuacje, które wymagają, by jedna z osób z zespołu tłumaczy wyszła z kabiny – np. problemy z dźwiękiem, niska słyszalność, pytania zadawane z sali bez użycia mikrofonu itp. Przy jednosoobowej obsadzie nie da się jednocześnie pracować i rozwiązywać pojawiających się problemów technicznych.

Trzeci argument dotyczy współpracy tłumaczy. Wystarczy wyobrazić sobie, że mówca nagle zaczyna odczytywać fragment swojego tekstu – zupełnie bez zapowiedzi. Gdy jeden tłumacz pracuje, drugi w tym czasie błyskawicznie odszukuje dany fragment i wyświetla go na komputerze, umożliwiając szybką reakcję na niezapowiedziane zdarzenie. Tłumacze współpracują również w kwestii notowania liczb, nazwisk, dat czy wyszukiwaniu specjalistycznej terminologii.

Po czwarte jesteśmy ludźmi, co w tłumaczeniu jest ogromną zaletą – ponieważ dostrzegamy choćby niuanse i mowę ciała, które często zmieniają wydźwięk wypowiedzi – ale może też przysparzać nam trudności. Każdemu zdarzają się napady kaszlu, suchość w gardle (zwłaszcza podczas pracy głosem), ale też problemy żołądkowe. Podwójna obsada kabiny do tłumaczenia symultanicznego pozwala odpowiednio reagować na pojawiające się trudności.

Ułatwienie w argumentowaniu

Wiemy, że dla Was te argumenty to codzienność, ale dla wielu klientów wcale nie są one oczywistością. Zapraszamy do ściągnięcia grafiki i wykorzystywania jej jako ułatwienie w rozmowach z klientami.

Powodzenia!

 

PSTK interweniuje w przetargach

W ostatnich tygodniach natrafiliśmy na dwa przetargi, których warunki według nas mogą prowadzić do nieprawidłowości przy zatrudnianiu i wynagradzaniu tłumaczy ustnych.

W piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłosiliśmy uwagi na temat sformułowanego w SIWZ sposobu rozliczenia tłumaczeń konsekutywnych: dokument mówi o “100 godzinach”. Wskazaliśmy, że tłumacze ustni rozliczają się w trybie dziennym, a nie godzinowym. Skorzystaliśmy też z okazji, by podnieść kwestię posługiwania się przez oferentów nazwiskami doświadczonych i profesjonalnych tłumaczy, którym następnie nie powierza się wykonania zlecenia — m.in. ze względu na to, że nie pracują oni w oparciu o rozliczenie godzinowe.

Do Urzędu do Spraw Cudzoziemców przesłaliśmy wniosek o zmianę SIWZ w trwającym przetargu nieograniczonym na wykonywanie tłumaczeń, w tym tłumaczeń ustnych. W załączniku nr 1 do SIWZ czytamy m.in.:
“1.2. Minimalny czas pracy tłumacza wynosi 1 godzinę. (…) Przerwy trwającej dłużej niż 30 minut nie wlicza się do czasu pracy tłumacza.
(…)
1.4. Maksymalny czas oczekiwania na rozpoczęcie tłumaczenia wynosi 1 godz. Po upływie 1 godz. oczekiwania na tłumaczenie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania zlecenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.”

Jak poprzednio, nasz wniosek postuluje zmianę sposobu rozliczania tłumaczeń ustnych, a także uzasadnia konieczność wypłaty wynagrodzenia tłumaczowi, który stawił się na miejscu zlecenia — choćby nie doszło do wykonania przekładu.

Nowi członkowie w PSTK!

Z ogromną dumą informujemy, iż 7 kwietnia 2017 r. do Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych dołączyli:

– Karolina Jarmołowska,
– Xymena Pietraszek,
– Andrzej Toth,
Serdecznie witamy Was w gronie PSTK. Kolejne kandydatury już są rozpatrywane. Tymczasem zapraszamy do zgłaszania się do PSTK – tym samym powiększyło się bowiem grono osób mogących udzielać rekomendacji.

Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

Przedstawiamy dokument opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych, opisujący ogólne zasady wykonywania tłumaczeń ustnych, obowiązujące w pracy profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i stosowania ich w pracy. Dokument ten może również stanowić cenne narzędzie w negocjacjach z klientami.

Link do Ogólnych zasad wykonywania tłumaczeń ustnych w formacie PDF.

Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

I. Zasady ogólne

1. Tłumacz podejmuje się tłumaczenia jeśli posiada kwalifikacje i wiedzę pozwalające na profesjonalne wykonanie tłumaczenia lub jeśli jest w stanie zdobyć niezbędną wiedzę przed rozpoczęciem tłumaczenia.

2. Tłumacz jest zobowiązany do zachowania ścisłej tajemnicy zawodowej.

3. Tłumacz nie powinien przyjmować zleceń, które mogłyby naruszyć jego godność zawodową, a swoim wyglądem, ubiorem i zachowaniem nie powinien przynosić ujmy zawodowi tłumacza.
4. Do wykonanego tłumaczenia stosuje się przepisy o ochronie własności intelektualnej. Utrwalenie tłumaczenia i jego wykorzystanie po zakończeniu tłumaczenia ustnego wymaga każdorazowo zgody tłumacza i może wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem. Tłumacz musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem, jeżeli planowane jest rozpowszechnianie jego tłumaczenia, a w szczególności transmisja lub
retransmisja przez radio, telewizję lub Internet (tzw. streaming)

II. Czas pracy tłumacza

1. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą tłumacz został zamówiony dopodanej w zleceniu godziny zakończenia tłumaczenia. W przypadku przedłużenia spotkania, za czas zakończenia zlecenia uważa się godzinę faktycznego zakończenia pracy przez tłumacza.

2. Czas pracy tłumacza obejmuje również czas pozostawania do dyspozycji klienta (nawet jeśli w tym czasie nie jest wykonywane tłumaczenie), a także wszystkie przerwy dla uczestników konferencji, w trakcie których przysługuje mu prawo do odpoczynku. W trakcie przerw tłumacz nie wykonuje żadnych dodatkowych tłumaczeń na rzecz zleceniodawcy.

3. W przypadku zleceń całodniowych tłumaczowi przysługuje co najmniej
jednogodzinna przerwa na posiłek, która również jest wliczana do czasu pracy.

4. Tłumacz jest zobowiązany stawić się na miejscu określonym w zleceniu na co najmniej 15 minut przed jego rozpoczęciem. Czasu tego nie wlicza się do łącznego czasu pracy tłumacza.

5. W przypadku zleceń wykonywanych poza miejscowością zamieszkania obowiązują dodatkowo warunki określone w części VII.

III. Honorarium tłumacza

1. Tłumacz ustala godziwe honorarium za swoje tłumaczenie, uwzględniając nakłady ponoszone przez siebie i czas poświęcony m.in. na zdobywanie wiedzy, przegląd materiałów konferencyjnych, przygotowanie leksykalne itp.

2. Podstawową jednostką do obliczenia honorarium tłumacza jest jeden dzień roboczy („dniówka”), czyli tłumaczenie, którego łączny czas trwania, wraz z przerwami, nie przekracza 8 godzin.

3. Wyjątkowo, w przypadku tłumaczeń, których łączny czas trwania wraz z przerwami nie przekracza 4 godzin, tłumacz może zgodzić się na honorarium wynoszące nie mniej niż 50% stawki za dniówkę. Jeżeli jednak tłumaczenie takie przedłuży się i przekroczy 4 godziny, honorarium wynosi pełną dniówkę.

4. Jeżeli czas trwania przekracza 8 godzin, tłumaczowi przysługuje dodatkowe honorarium w wysokości minimum połowy dniówki.

5. Tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za udział w spotkaniach informacyjnych, próbach itp.

6. Za pracę w godzinach nocnych tłumaczowi przysługuje stawka podwyższona o 50%.

7. W przypadku odwołania całego zlecenia lub jego części przez zleceniodawcę, tłumacz ma prawo do otrzymania za każdy odwołany dzień zlecenia:
i. pełnego honorarium – gdy odwołanie nastąpi na 7 lub mniej dni przed datą
rozpoczęcia zlecenia,
ii. 50% honorarium – gdy odwołanie nastąpi na 8 do 14 dni przed datą
rozpoczęcia zlecenia.

8. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych stosuje się dodatkowo zasady opisane w części VII.

IV. Warunki pracy — postanowienia ogólne

1. Zleceniodawca powinien dostarczyć tłumaczowi komplet materiałów (np. program konferencji, lista uczestników, prezentacje, referaty itp.), w terminie umożliwiającym przygotowanie się do tłumaczenia.

2. Tłumacz ma prawo odmówić tłumaczenia w razie nieuzgodnionej z nim wcześniej zmiany trybu tłumaczenia (np. tłumaczenie symultaniczne zamiast konsekutywnego). W takiej sytuacji tłumacz zachowuje prawo do otrzymania pełnego honorarium.

3. Tłumaczowi powierzane jest wykonanie określonego rodzaju tłumaczenia ustnego, w związku z czym nie wykonuje na rzecz organizatorów żadnych innych zadań, w szczególności: tłumaczeń pisemnych, obsługi techniczno-dźwiękowej itd.

4. Teksty wystąpień odczytywanych powinny zostać dostarczone tłumaczom z odpowiednim wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku tłumacz może wykonać tłumaczenie uproszczone, skrócone, lub odmówić tłumaczenia, zachowując prawo do otrzymania pełnego honorarium.

5. Organizator jest obowiązany zapewnić odpowiednie warunki do wykonania tłumaczenia, w szczególności odpowiednią słyszalność mówców. Niższa jakość tłumaczenia będąca skutkiem nieodpowiednich warunków nie stanowi podstawy do obniżenia lub niewypłacenia wynagrodzenia tłumacza.

6. Organizator umożliwia tłumaczowi korzystanie z przerw, napojów, posiłków, transportu pomiędzy różnymi lokalizacjami w ramach jednego wydarzenia i innych udogodnień, z których korzystają organizatorzy i uczestnicy.

V. Warunki pracy — tłumaczenia symultaniczne

1. Kabiny i aparatura do tłumaczenia symultanicznego powinny być zgodne z normami ISO 2603:1998 (kabiny stacjonarne) i ISO 4043:1998 (kabiny przenośne). Ustawienie kabin musi zapewnić tłumaczowi optymalną widoczność sali, mówców oraz wyświetlanych materiałów. Tłumacze mają prawo odmówić tłumaczenia, zachowując prawo do otrzymania pełnego honorarium, jeżeli nie zostały zapewnione prawidłowe warunki wykonywania tłumaczenia (np. odpowiednia jakość dźwięku).

2. Każda kabina musi bezwzględnie mieć obsadę składającą się z co najmniej dwóch tłumaczy.

3. Niedopuszczalne jest zakłócanie przez organizatora spotkania lub uczestników pracy zespołu w czasie trwania tłumaczenia.

4. Tłumaczenie szeptane (tzw. chuchotage) jest szczególną, utrudnioną formą tłumaczenia symultanicznego i wymaga pracy dwóch tłumaczy. Dopuszcza się je tylko w wyjątkowych sytuacjach i dla małej grupy słuchaczy (zwykle nie większej niż 3 osoby) lub przy zastosowaniu odpowiedniej przenośnej aparatury (np. tzw. infoporty).

5. Tłumaczenie materiałów filmowych wymaga:
i. uzyskania uprzedniej zgody tłumaczy,
ii. umożliwienia bezpośredniego odsłuchu ścieżki dźwiękowej filmu w
słuchawkach tłumaczy z zapewnieniem odpowiedniej jakości dźwięku,
iii. udostępnienia tłumaczom (co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem
zlecenia) materiałów filmowych, które mają być tłumaczone i/lub ich
transkrypcji (listy dialogowej)
Tłumacze mogą odmówić tłumaczenia materiałów filmowych (zachowując prawo do otrzymania pełnego honorarium) jeżeli powyższe warunki nie zostały spełnione.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie bezpośrednio w kabinie jakichkolwiek urządzeń do nagrywania.

VI. Warunki pracy — tłumaczenia konsekutywne

1. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości tłumaczenia zaleca się, by każde tłumaczenie konsekutywne (a w szczególności takie, którego długość przekracza 2 godziny) było wykonywane przez zespół co najmniej dwóch tłumaczy. Klient zamawiający wykonanie tłumaczenia konsekutywnego przez jednego tłumacza akceptuje zastrzeżenie, że tłumacz może nie być w stanie zapewnić odpowiedniej jakości tłumaczenia, zachowując przy tym prawo do otrzymania pełnego honorarium.

2. Organizator jest obowiązany zapewnić tłumaczom odpowiednią słyszalność wszystkich mówców, których wypowiedzi mają być tłumaczone. W przeciwnym przypadku tłumacze mogą odmówić tłumaczenia zachowując prawo do otrzymania pełnego honorarium.

VII. Zlecenia wyjazdowe

1. Za zlecenie wyjazdowe uważa się tłumaczenie, które w całości lub w części wykonywane jest w odległości przekraczającej 50 km od miejsca zamieszkania tłumacza.

2. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych minimalne honorarium dzienne wynosi zawsze co najmniej pełną dniówkę, nawet jeśli faktyczny czas trwania tłumaczenia jest krótszy. W przypadku tłumaczeń dłuższych niż 8 godzin stosuje się zasadę opisaną w punkcie III.4.

3. Z góry przewidziane pełne dni przerwy w zleceniu wyjazdowym są wynagradzane w wysokości nie mniejszej niż 50% stawki dziennej.

4. Zleceniodawca pokrywa koszty przejazdu tłumacza z miejsca zamieszkania na miejsce zlecenia i z powrotem. Zalecaną metodą rozliczania kosztów dojazdu samochodem jest stosowanie stawki kilometrowej (tzw. „kilometrówki”) regulowanej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. W przypadku dojazdu koleją, tłumaczowi
przysługuje przejazd pierwszą klasą w pociągu ekspresowym.

5. Jeżeli czas dojazdu tłumacza z miejsca zamieszkania na miejsce tłumaczenia przekracza 3 godziny lub jeżeli podróż rozpoczyna się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tłumaczenia, wówczas tłumaczowi przysługuje dopłata za czas dojazdu (tzw. approche) w wysokości 50% honorarium za pracę w tym wymiarze czasu. Dopłata obowiązuje w szczególności jeśli podróż na miejsce tłumaczenia rozpoczyna
się przed godziną 18:00 dnia poprzedzającego zlecenie.

6. Jeżeli powrót z miejsca tłumaczenia do miejsca zamieszkania tłumacza ma miejsce dnia następnego po zakończeniu tłumaczenia, tłumaczowi przysługuje dopłata za czas powrotu (tzw. déproche) w wysokości 50% honorarium za pracę w tym wymiarze czasu.

7. Zleceniodawca pokrywa koszty zakwaterowania tłumacza w tym samym hotelu, w którym nocują uczestnicy spotkania lub w hotelu o co najmniej takim samym standardzie znajdującym się w pobliżu miejsca tłumaczenia. Tłumaczowi przysługuje jednoosobowy pokój z łazienką.

Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych

Ile kosztuje tłumaczenie ustne? – pomocna infografika

Fakt, że rynek jest nieuporządkowany i niemal każdy lingwista teoretycznie może zaoferować usługę tłumaczenia ustnego, nierzadko prowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji dla klientów. Osoba podejmująca się tłumaczenia ustnego bez odpowiednich kwalifikacji czy doświadczenia bywa odpowiedzialna za fiasko spotkania negocjacyjnego czy konferencji. Niestety brak świadomości na temat kwalifikacji i specyfiki pracy tłumacza konferencyjnego wśród klientów sprawia, że czasem skuszeni niską ceną lub namówieni przez nieuczciwych pośredników decydują się na usługi amatorów. Jak to się kończy? Cóż, tak jak tani prawnik – jeszcze większymi kosztami. Zachęcamy do zapoznania się z infografiką, która świetnie pokazuje, że tłumaczenie ustne to nie tylko sam język, a dużo, dużo więcej.

Zachęcamy do pobrania i podawania dalej!

Tutaj grafika otworzy się na osobnej stronie.

Ściągnij infografikę w poziomie.

Udostępniamy również infografikę w poziomie:

Nasze grono znów się powiększyło!

Z ogromną dumą informujemy, iż 7 kwietnia 2017 r. do Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych dołączyli:

  • Marta Brudny
  • Piotr Zarecki
  • Agnieszka Ziajka-Małecka

Serdecznie witamy Was w gronie PSTK. Kolejne kandydatury już są rozpatrywane. Tymczasem zapraszamy do zgłaszania się do PSTK – tym samym powiększyło się bowiem grono osób mogących udzielać rekomendacji.