Spotkanie w lutym

27 lutego 2016 r. spotkaliśmy się w Warszawie ze wszystkim tłumaczami zainteresowanymi powstającą właśnie PeSTKą. Było nas ponad 50 osób. Na spotkaniu rozmawialiśmy o tym, jakie powinny być kryteria członkostwa i o tym, jakie są oczekiwania tłumaczeniowego cechu wobec przyszłej działalności Stowarzyszenia. Dyskutowaliśmy o tym, kto to jest tłumacz konferencyjny i jakie wymagania powinni spełniać przyszli członkowie oraz czy warto powołać instytucję tzw. członka honorowego. Wspólnie stworzyliśmy długą listę tego, co można zrobić na rzecz naszego zawodu i środowiska, a potem licznie udaliśmy się na równie konstruktywny i przyjemny afterek! Bardzo dziękujemy za przybycie osobom spoza Warszawy (za dodatkowy trud) i doceniamy wszystkie – liczne – głosy deklarujące chęć pomocy i aktywnego udziału w naszych pracach. Więcej szczegółów w protokole ze spotkania.